files/pogranicze.zhp.pl/pogr.jpg

Co można zdobyć, uczestnicząc w projekcie?


•    wiedzę z zakresu krajoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, etnografii,

•   umiejętności w dziedzinie marketingu terytorialnego, tworzenia nowych produktów turystycznych, budowania tożsamości lokalnej i regionalnej,

•    doświadczenie we współpracy z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi mediami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi, przedstawicielami władz,

•    prestiżową odznakę Drużyny Pogranicza oraz odznaki indywidualne dla osób uczestniczących w projekcie,

•    niespodzianki, przygotowane przez lokalne władze,

•    najlepsze drużyny/zespoły - wartościowe nagrody rzeczowe.