files/pogranicze.zhp.pl/arg/pogra_male.png


Projekt "Pogranicze" to propozycja programowa dla jednostek harcerskich i zespołów szkolnych.

Projekt to pomysł na kilkutygodniową (a może nawet kilkumiesięczną) pasjonującą przygodę dla całej drużyny, w której mogą się spełnić osoby o różnorodnych zamiłowaniach: amatorzy turystyki, historii, dziennikarstwa, nowych technologii, przyrodnicy, etnografowie, socjologowie. Wszyscy oni będą mieli okazję rozwinąć swoje zainteresowania, wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, a także odkryć w sobie pasję prawdziwego odkrywcy.

Uczestnicy projektu będą współtworzyć profesjonalny portal turystyczny, poświęcony Pograniczu - obszarowi położonemu przy granicach województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, obejmujący dawną Ziemię Płocką, Zawkrzeńską, Dobrzyńską, Michałowską i Lubawską, a także Działdowszczyznę - miejsca, w których zbiegają się granice dawnych państw, krzyżują się kultury, obszary użycia różnych dialektów języka polskiego, krainy geograficzne i przyrodnicze.

Przygotowując materiały
dla portalu - artykuły, fotoreportaże, filmy, komiksy, opowieści fabularne - będą odkrywać tajemnice tych ziem, wydobywać na światło dzienne prawdziwe perełki krajoznawcze - miejsca bardzo ciekawe, ale całkiem nieznane, zapomniane albo jeszcze nieodkryte. Wcielą się też w animatorów kultury, ożywiając stare legendy, przypominając dawnych bohaterów i mieszkańców tych ziem, wzbogacając życie lokalnych społeczności.

Dla chętnych jednym z ostatnich etapów projektu będzie wizja lokalna - przeprowadzenie badań, wywiadów, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej na miejscu, w czasie Rajdu Grunwaldzkiego 2011, który odbędzie się w lipcu 2011 r. właśnie na obszarze Pogranicza.

Uczestnicy Projektu "Pogranicze", korzystając z wszechstronnego wsparcia zapewnianego przez organizatorów, mają szansę zdobyć cenne doświadczenia w dziedzinie kreowania nowych produktów turystycznych, promocji i marketingu terytorialnego. Zyskają możliwość współpracy z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi mediami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, ośrodkami naukowo-badawczymi, z przedstawicielami władz różnych szczebli. Doświadczenia te będą mogli w przyszłości wykorzystać na własnym podwórku, odkrywając, opisując i promując skarby swoich Małych Ojczyzn.

Czekają ich również niezwykłe wyróżnienia: dla zespołów przewidziana jest prestiżowa odznaka "Drużyny Pogranicza", dla członków zespołów odznaki indywidualne, a dla kilku najlepszych ekip - wartościowe nagrody.

Projekt będzie trwał od 1 listopada 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 listopada 2010 r. w zakładce "Wchodzę w to".