files/pogranicze.zhp.pl/pogr.jpg

Zapraszamy!


Tym razem odwiedzimy miejsca mało znane - ciekawe i zróżnicowane, ale rzadko odwiedzane przez turystów. Miejsca o burzliwej przeszłości, ale rzadko opisywane przez historyków sztuki i historyków idei. Zakątki dzikiej, miejscami pierwotnej przyrody… których nie znajdziecie w podręcznikach do przyrody i geografii. Miejsca osnute wiekowymi tajemnicami, jednak nigdy nie odwiedzane przez Indianę Jonesa i Pana Samochodzika. Zapraszamy na Pogranicze! Pogranicze kultur, historycznych zaborów, zjawisk przyrodniczych, występowania regionalnych gwar, a nawet stylów architektonicznych. Zapraszamy do serca Polski - Puszczy Górznieńsko-Lidzbarskiej i przyległego do niej Lidzbarka. Dostępu do niej strzegą historyczne bramy - od zachodniej strony zamki krzyżackie, od południa Mazowsze Płockie i zamki Książąt Mazowieckich, wschodnią flankę stanowią świetne miasta dawnego zaboru pruskiego, a żeby dotrzeć do Lidzbarka od północy, trzeba pokonać meandry rzeki Wel i dziką przyrodę Welskiego Parku Krajobrazowego.


Pogranicze kojarzy się z miejscem spotkań, kulturowym tyglem, mieszanką obyczajową, do której każdy dokłada to, co ma najlepszego. Pogranicze to też miejsce wojen, a więc kolejnych zmian w historii państw i narodów. Pogranicze leżące w centrum Polski, gdzie spotykają się trzy bardzo różniące się regiony, będzie dla nas miejscem wyzwania. Wyzwania, które podejmujemy po to, żeby pokazać to, co dotąd jeszcze nie zostało odkryte, żeby na nowo zachwycić się tym, co odeszło w zapomnienie. Wyzwanie to przygoda - tej na pewno nie zabraknie na każdym kroku projektu Pogranicze!

Pogranicze - Rajd Grunwaldzki

Projekt Pogranicze to kolejny krok w rozwoju Rajdu Grunwaldzkiego. Być może nie wszyscy pamiętają, ale jeszcze dwa lata temu… nie było Rajdu Grunwaldzkiego - nie było tej imprezy, która w tym roku okazała się największym rajdem harcerskiego lata!

Nasz pomysł to wędrowanie - nic prostszego? Nasze wędrowanie to odkrywanie historii, kultury i przyrody Pogranicza. Nasze wędrowanie to tropienie średniowiecznych zagadek kryminalnych, podążanie śladami wojsk króla Władysława Jagiełły, który 600 lat temu pod Grunwaldem dał sygnał całemu światu - Polska jest nowoczesnym krajem! 600 lat temu w czasie wojny Polski z Zakonem Krzyżackim narodziła się nowoczesna polityka zagraniczna, wyprawa wojenna była przedsięwzięciem logistycznym o niespotykanej dotąd skali, na potrzeby koncentracji wojsk na Wiśle powstał pierwszy most pontonowy… Wszystko było pierwsze, najlepsze, królewscy ekonomowie, konstruktorzy i stratedzy przekroczyli granice znane współczesnemu światu. To jest właśnie Grunwald - symbol polskiej pracowitości i nowoczesnej myśli.

Dlatego właśnie jest Rajd Grunwaldzki, dlatego powstał projekt Pogranicze - żeby wędrować, bawić i uczyć się tak, jak dotąd nie robiono tego w harcerstwie. Harcerstwo w pierwszych latach niepodległości było najnowocześniejszą polską organizacją społeczną. Tak może być też teraz. Komendantka Hufca Lidzbark mawia „Kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu”. A my szukamy sposobu, żeby jak najlepiej spędzić kilka wakacyjnych dni, żeby jak najciekawiej pokazać wszystkie uroki Pogranicza.

Co chcemy zrobić?

Pogranicze było ostatnim etapem wędrówki wojsk króla Jagiełły na walną bitwę z Zakonem Krzyżackim - tutaj formowały się szyki, tutaj ustalano szczegóły strategii. W projekcie Pogranicze chcemy pokazać, że ten mikroregion nie jest tylko przedsionkiem przed czymś większym lub ważniejszym, nie jest okolicą, którą ogląda się tylko przez szyby samochodu w drodze nad morze lub na Mazury. Pogranicze to perełka, to wartość sama w sobie, szereg miejsc, które warto poznać, w których można zatrzymać się na dłużej. Żeby spróbować zrozumieć, jak ukształtowało się Pogranicze, ile okoliczności, czasami przypadków, historycznych i politycznych wpłynęło na obecny kształt Pogranicza, najpierw trzeba je poznać. Poznać, czyli zerknąć na mapę, dotrzeć do źródeł historycznych i współczesnych, wreszcie odwiedzić Pogranicze, na własne oczy zobaczyć to, co w nim najlepsze, spotkać ludzi stanowiących jego koloryt i unikalność. Poznać, obejrzeć, dotrzeć, odwiedzić, spotkać - te czasowniki będą naszymi najczęstszymi towarzyszami w wędrówce przez Pogranicze!